Godišnji izvještaji

  • PDF
  • Ispis
  • E-mail

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE INVALIDA DONJA STUBICA

ZA 2022. GODINU

 

Poštovani uzvanici, gosti i članovi udruge.

U protekloj 2022. godini Udruga invalida Donja Stubica nastojala je odraditi sve svoje  planove. Godinu smo započeli sa nastavkom provođenja  Projekta ¨Bez prepreka 2¨ putem kojeg se osigurava usluga prijevoza teže pokretnih osoba do njima pokretnih mjesta. Cilj ovog projekta bi  je osiguranje usluge organiziranog prijevoza potrebama osoba s invaliditetom koji nisu u mogučnosti koristiti se javnim prijevozom kako bi se povećala mobilnost i samostalnost osoba s invaliditetom te doprinjela povećanju kvalitete njihovog života.

Projekt je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Putem ovog projekta osiguralo se   ukupno 254 prijevoza. Proveđenje projekta završilo je sa 31.12.2022. godine.

Projekt je ponovno prijavljen u sklopu dvogodišnjih programa usmjerenih unapređenju kvalitete života i zaštite prava starijih osoba, ali projekt na žalost nije odobren iz njima znanih razloga.

U 2022. godini održano je 7 sjednica Upravnog odbora, i jedna sjednica Nadzornog odbora.

Ured udruge bio je svakodnevno dostupan u vremenu od 08.-15 sati.

učlanjeno je novih 8 članova,

predano 14 Zahtjeva za povlasticu oslobađanja od plaćanja RTV pristojbe,

predano 9 Zahtjeva za 50% nižu mjesečnu naknadu za fiksnu telefonsku liniju

napravljeno 64 Zahtjeva za ostvarivanje Znaka pristupačnosti

napravljeno 41 Zahtjeva za ostvarivanje prava  na oslobađanje plaćanja godišnje nakanade za uporabu javnih cesta

posudilo se i isporučilo 18 ortopedskih pomagala

sudjelovalo se na raznim edukacijama/radionicama

16.03. sudjelovanje na Konferenciji za voditelje udruga OSI.

18.03. sudjelovanje na Izbornoj skupštini Hrvatskog saveza udruga osoba s invaliditetom gdje je za predsjednicu ponovno izabrana Jozefina Kranjćec

09. 06. članovi Udruge invalida Donja Stubica prisustvovali  su 21. Susretu osoba s invaliditetom u Ludbregu.

10.08. organizirali smo 30. međunarodni susret i hodoćašće osoba s invaliditetom. Susretu je prisustvovalo 10 srodnih udruga osoba s invaliditetom. Susret je organiziran pod pokroviteljstvom Krapinsko-zagorske-županije i Općine Marija Bistrica.

09.09.  sudjelovanje članova na 26. susretu OSI sa sportskim natjecanjima   i Likovnoj koloniji ¨Ješkovo 2022¨.

21. 09. u prostorijama udruge u suradnji sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad Donja Stubica održana je savjetotavno-pravna  radionica. Prisutni su informirani o novom Zakonu o socijalnoj skrbi.

07.10.2022. godine u Društvenom domu Matenci   održana je Redovna izvještajna skupština skupština. Nakon što nas je iznenada napustio dugogodišnji predsjednik Stjepan Ključariček  za predsjednika udruge izabran je Andrija Pikec.

01.12. Sudjelovanje na obilježavanju 40 godina djelovanja Društva Distrofičara Varaždin

02.12. sudjelovanje na prijemu predstavnika udruga osoba s invaliditetom u Poslovno-tehnološkom inkubatoru u Krapini. Prijam je održan uoči Međunarodnog dana OSI u organizaciji Koordinacije udruga osoba s invaliditetom i Krapinsko-zagorske županije.

Od redovnih aktivnosti spomenuli  bi smo:

oraganizaciju sportske-rekreacije-koja se odvijaja svakog četvrtaka u popodnenom terminu a odnosi se na discipline pikado, nabaci krug, viseća kuglana i belot. Najbolji pojedinci disciplina sudjeluju na susretima osoba s invaliditetom.

filmske večeri, večeri društvenih igara, radionice heklanja i pletenja.

U 2022. godini plan i program rada su financirale: Krapinsko-zagorska županija, Grad Donja Stubica, Oroslavje, Općina Stubičke Toplice, Gornja Stubica i Marija Bistrica. Ovim putem im se zahavljujem.

Spomenimo i 2023. godinu koju  smo započeli bez financiranja programa rada od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sufinanciranje zaposlenika omogućeno je putem Javnog rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Krapinsko-zagorske županije i preko donacije Hrvatske elektroprivrede. Program rada i dalje sufinanciraju okolni gradovi i općine. Kako bi nastavili sa provođenjem aktivnosti Udruge prijavili smo se na Poziv za prijavu trogodišnjih programa ¨Razvoj i širenje  mreže socijalnih usluga¨. Program također nije prihvačen, ali je upućen prigovor na rezultate te se nadamo pozitivom ishodu.

Također smo se prijavili na poziv Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva-Institucionalna podrška udruga OSI putem koje bi se osigurao rad ureda udruge u trajanju od tri godine. Rezultati natječaja biti će objavljeni  u 12 mjesecu.

Unatočom svemu uspjeli smo organizirati 31. susret i hodoćašće osoba s invaliditetom u Mariji Bistrici i odratiti večinu zacrtanih ciljeva Plana i programa rada udruge.

15.11.2023. stupio je na snagu Zakon o povlasticama u prometu a odnosi se na Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom te Europske i Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom.

Prema saznanjima prvo izdavanje isprava biti će po službenoj dužnost, tj. bez podnošenja zahtjeva korisnika, a zakonski rok je 6 mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu.

Glavni kriterij izdavanja isprava biti će provjera osoba s invalidutetom u Registru osoba s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdrastvo. Isprave će izdavati  Agencija za komercijalnu djelatnost.

Ovim putem želim vas obavijestiti da je  01.07.2023. godine stupio Zakon u usluzi osobe asistencije, a sa 01.01.2024. godine na snagu bi trebao stupiti Zakon o inkluzivnom dodatku koji je trenutno u javnom savjetovanju.

Na samom kraju dozvolite da Vam se u ime Udruge,  Upravnog odbora i svoje osobno ime najiskrenije zahvalim na odazivu i sudjelovanju na Skupštini.

Uskoro će biti uslužen prigodan domjenak.

Hvala na pažnji

 

Predsjednik udruge:

Andrija Pikec

 

 

 


 

 

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE INVALIDA DONJA STUBICA ZA

2018. GODINU

Poštovani uzvanici kao i svi prisutni članovi Udruge želim Vam još jednom dobar dan, a povodom održavanja Redovne  skupštine Udruge invalida Donja Stubica. Naročito želim pozdraviti naše članove Udruge, a koji nisu s nama ali mi smo sa njima u mislima. Zaštita osoba s invaliditetom, a čega se danas moramo prisjetiti, je jedan od najosjetljivih i najspecifićnijih elemenata društveno-razvijne, gospodarske i nadaseve socijelne politike uopče.  Udruga invalida Donja Stubica osnovana je 05.12.1975. godine, a registrirana je kao udruga 27.01.1998. godine kao pravna, nevladina organizacija.

Vizija – Stvaranje sustava u kojem će osobe s invaliditetom, kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirane  tako da su i u radu i socijalnoj skrbi uvažavaju njihove  potrebe i poštuje njihovo dostajanstvo.

Misija – Aktivno sudjelovanje u društvenoj skrbi i okupljanje osoba s invaliditetom radi promicanja, zaštite zajedničkih zdrastvenih, socijalnih, humanitarnih i drugih interesa, te ispunjavanje punog  i ravnopravnog  uživanja svih ljudskih prava i očuvanaja dostajanstva osoba s invaliditetom.

Redovna djelatnosti udruge su: Udruga djeluje u cilju promicanja i ostvarivanja zajedničkih humanitarnih, zdrastvenih, odgojnih, obrazovnih, kulturnih, socijlnih, informacijskih, športskih, rekreacijskih i drugih interesa svojih članova.

· Aktivno sudjeluje u pružanju  raznih oblika socijalne i druge pomoći, te daje upute i preporuke pri rješavanju problema  svojih članova.

· Skuplja i širi informacije o životnim prilikama te inicira sveobuhvatno istraživanje o svim aspektima neprilagođene okoline koja izravno utječe  na kvalitetu života OSI

· Aktivno sudjeluje i predlaganje novih zakona i propisa o osobama s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, predlaže izmjene  i dopune zakonskih i drugih propisa u korist OSI i djece s teškoćama u razvoju.

· Potiče, te poduzima mjere  i aktivnosti radi intezivnijeg uključivanja OSI na tržište rada.

· Surađuje sa srodnim udrugama radi razmjene iskustva, planiranja zajedničkih aktivnosti i organiziranja skupova, susreta članova.

Naš zadatak je da afirmiramo razvoj zaštite u okviru moderne, popularne socijelne politike, imajući u vidu osobu s invaliditetom kao pojedinca, tj. osobu sa svim općim i specifićnim potrebama.  Misija svjetske zdrastvene organizacije je poboljšanje kvalitete života te promicanje i zaštite prava, dostojanstva osoba s invaliditetom kroz nacionalne, regionalne i globalne napore kao i postizanje  svijesti o veličini i posljedicama invaliditeta za osobu i društvo u cjelini.

Mišljenja smo da pojedine jedinice lokalne samouprave ne prepoznaju i nevrednuju rad ovakvih udruga, a koje velik dio posla rade umjesto njih samih. Prava osoba s invaliditetom u Repuplici Hrvatskoj utvrđena su Ustavom a kojim se naglašava potrebu posebne skrbi za osobe s invaliditetom i njihovog uključivanja u život. Brojnim propisima osnovna načela posebne zaštite osoba s invaliditetom razrađene su pojedine zakonske odredbe ali u različitoj mjeri i na različite načine, ovisno o sustavu u kojem se ta zaštita ostvaruje, ili kako smo naveli u strateškom planu: Udruga kroz svoje aktivnosti rješava goruća pitanja u sferi socijalne skrbi za koja pitanja su inaće nadležne lokalne i regionalne vlasi. Ovakvim se strateškim planom traže odgovori na ta i druga pitanja koja su povezana sa artikulacijom specifićnih interesa ove populacije i naćinima zadovoljavanja tih specifićnih potreba i to na naćin partnerske suradnje Udruge invalida Donja Stubica, lokalnih gospodarvstva i lokalne i regionalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji¨. Sva ta pitanja traže odgovore u novo izrađenom Strateškom planu Udruge do 2020. godine, također sa izrađenim Operativnim planom.

U Europskoj strategiji za OSI do 2020. godine pristupačnost znači uklanjanje prepreka s kojima se susreću OSI. Stvari koje bi trebale biti pristupačnije su građevine, prijevoz i informiranje. Europska unija koristit će zakone za pružanje pristupačnih usluga usluga i proizvoda. Europska unija promiće ¨Dizajn za sve¨. To znaći da usluge, zgrade i drugi proizvodi  moraju biti osmišljeni kako bi ih svi mogli koristiti, uključujući OSI. Strategija planira zakon koji se zove Europpski zakon o pristupačnosti, čime će roba i usluge postati pristpačnije osobama s invaliditetom. Zaključak da je pristupačnost ljudsko pravo i da svi moramo zajednički djelovati i rušiti predrasude  i angažirati se u rješavanju tog problema, znaći raditi na izjednaćavanju mogućnosti za sve osobe s invaliditetom u cjeloj Hrvatskoj.

Kao što sam napomenuo unatoč otežanoj financijskoj situaciji Udruga invalida Donja Stubica nastojala je odraditi sve postojeće zadatke i organizirala je  Tradicionalno međunarodno 27. hodoćašće i susret  osoba s invaliditetom ¨Marija Bistrica 2018¨, a na kojem su bili i naši prijatelji iz 14 udruga iz Hrvatske kao i prijatelji srodne udruge iz Slovenije. Ovom prilikom Udruga invalida Donja Stubica zahvaljuje Krapinsko-zagorskoj županiji na odobrenim sredstvima za tu namjenu.

Udruga je u suradnji sa Županijom i drugim Udrugama na području Krapinsko-zagorske županije, protekle godine kao i ove godine ishodila  popust za autobusni prijevoz sa ¨Presečki grupom¨ u iznosu od 30%  na svim njihovim linijama. Ovom prilikom želim zamoliti  prisutne  članove da  informiraju ostale kolege i prijatelje te da podignu pokaz na prodajnim mjestima ¨Presečki grupe¨.

Udruga invalida Donja Stubica tokom 2018. godina za svoje članove ostvarila je 25. povlasticu plačanja RTV- pristojbe, 14. povlastica plačanja telefonskih računa, posudila 20.-  tak oropedskih pomagala, izdala 70 zahtjeva za izdavanje znaka pristupačnosti i učlanila 14 novih članova s tjelesnim invaliditetom.

Udruga broji preko 517 aktivnih članova,  a  ukupni broj evidentiranih članova je 1371.

U 2018. godini održani je 8 sjednica Upravnog odbora, i jedna sjednica Nadzornog odbora.   Predstavnici udruge sudjelovali su na raznim skupovima, okruglim stolovima i  simpozijima.

Među najznačajnim donatorima istknuli bi smo Krapinsko –zagorsku županiju, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.   Nemojmo  zaboraviti i jedinice lokalne samouprave: Grad Donja Stubica, Općina Stubičke Toplice, Općina Marija Bistrica.

Krapinsko – zagorska županija kao i dugi niz godina podupire nas u svojim mogčnostima u realizaciji Plana i programa rada udruge pa tako i prošle godine poduprijela je udrugu u organizaciji 27. tradicionalnog međunarodnog susreta osoba s invaliditetom u Mariji Bistrici, a čemu se iskreno nadamo i ove godine. Cilj provođena Plana i programa je aktiviranje, intergracija, osnaživanje i  unapređenje  položaja ranjivih skupina, posebice osoba s invaliditetom s područja djelovanja Udruge invalida Donja Stubica.

"Osobni asistent - Ruka ka neovisnom življenju" u okviru kojega smo osigurali uslugu osobne asistencije za ukupno devet korisnika.

Nositelj projekta je Društvo multiple skleroze Krapinsko zagorske županije, partneri na projektu su Udruga invalida Donja Stubica i Društvo multiple skleroze Varaždinske županije.

Usluga se pruža 80 sati mjesečno prema unaprijed utvrđenom planu korisnika, a o pruženoj usluzi se vodi evidencija.

Udruga invalida Donja Stubica u protekloj 2018. godini započela je sa provođenjem projekta ¨Uvijek aktivni¨ financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.  Projektom se nastoji osnažiti položaj osoba starije životne dobi  i osobe s invaliditetom kroz povećanje znanja i vještina, osvješćivanje o pravima i obavezama te aktivno i kvalitetno provođenje vremena.

Opći cilj projekta je osnažiti položaj socijalno osjetljive skupine u društvu, osoba starije životne dobi. Posebni ciljevi su povećanje kvalitete života starijih osoba te poboljšanje njihovog položaja u društvu, kroz organiziranje sportsko- rekreacijskih, kreativnih, edukacijsko- informativnih, kulturnih i zabavnih aktivnosti.

Aktivnosti koje se provode  su:

LIKOVNE RADIONICE, RADIONICE RUČNOG RADA, KORIŠTENJE RAČUNALA, DRUŠTVENE IGRE,

INFORMATIČKE RADIONICE, SAVJETODAVNE RADIONICE, SPORTSKO- REKREACIJSKE AKTIVNOSTI.

Ovom prilikom zahvuljemo Zagorskoj razvojnoj agenciji na pomoći oko izrade navedenog projekta.

Dodajmo tome i našu tradicionalnu kestenijadu  koja privlači sve veći broj naših članova.  Nećemo zaboraviti i naše Udruge sa kojima održavamo višegodišnje kontakte, a na kojima se odvijaju sportski susreti, što OSI ne samo da vole već takovi susreti služe kao dodatna terapija. Nabrojimo neke: (Čakovac, Ivanec,  Varaždin, Koprivnica, Križevci,  Ludbreg, Dubrovnik, Rijeka, Udruga invalida rada Zagreba, Pakrac-Lipik,...).  Spomenimo i udruge sa kojima također imamo prijateljske kontakte: Društvo invalidov iz Metlike, Društvo invalidov Nova Gorica, Leibnitz-Wagna – AUSTRIJA, Provinciale ANMIL di Gorizia  - ITALIJA.

Koordinacija udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije je u srijedu, 17. listopada 2018. godine, održala sastanak sa predstavnicima Policijske uprave krapinsko-zagorske oko problematike parkiranja osoba s invaliditetom.

Predstavnici Koordinacije udruga osoba s invaliditetom iznijeli problematiku zlouporabe parkiranja na mjestima označenim za osobe s invaliditetom, kao i zlouporabe znaka pristupačnosti.

Na sastanku je dogovoreno da će policija, u narednom periodu, na području koje pokriva Policijska uprava krapinsko-zagorska pojačano represivno djelovati na sankcioniranju prekršaja ne propisnog zaustavljanja i parkiranja vozila na mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, a posebno na onim mjestima koje su predstavnici udruga na sastanku  istaknuli kao mjesta gdje najčešće dolazi do kršenja propisa.

UIDS također obilježava Međunarodni dan OSI u svojim prostorijama, a protekle  godine za Međunarodni dan OSI Udruga je u suradnji sa Krapinsko –zagorskom županijom i  Koordinacijom udruga OSI KZŽ  sudjelovala u Mimohoidu Gradom Krapine. Mimohodom se željela podignuti svijest o osobama s invaliditetom te unaprijediti suradnja između lokalne zajednice i osoba s invaliditetom, naročito u dijelu mobilnosti i pristupačnosti. Mimohod je uključio obilazak ključnih javnih institucija kako bi se na licu mjesta utvrdila pristupačnost te pokušalo iznaći rješenje za poboljšanje postojeće situacije.

U protekloj godini povodom Božičnih i novogodišnjih blagdana UIDS osigurala je za svoje najpotrebitije članove pakete.

Na samom kraju dozvolite da Vam se u ime Udruge kao i Upravnog odbora i svoje osobno ime najiskrenije zahvalim na odazivu, a svima želimo naiskrenije puno zdravlja i razumjevanja okoline

Hvala na pažnji

Zabok, 09.03.2019.

Predsjednik udruge

 

Stjepan Ključariček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE INVALIDA DONJA STUBICA ZA

2017. GODINU

Poštovani uzvanici kao i svi prisutni članovi Udruge želim Vam još jednom dobar dan, a povodom održavanja Redovne  skupštine Udruge invalida Donja Stubica. Naročito želim pozdraviti naše članove Udruge, a koji nisu s nama ali mi smo sa njima u mislima. Zaštita osoba s invaliditetom, a čega se danas moramo prisjetiti, je jedan od najosjetljivih i najspecifićnijih elemenata društveno-razvijne, gospodarske i nadaseve socijelne politike uopče.  Udruga invalida Donja Stubica osnovana je 05.12.1975. godine, a registrirana je kao udruga 27.01.1998. godine kao pravna, nevladina organizacija.

Vizija – Stvaranje sustava u kojem će osobe s invaliditetom, kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirane  tako da su i u radu i socijalnoj skrbi uvažavaju njihove  potrebe i poštuje njihovo dostajanstvo.

Misija – Aktivno sudjelovanje u društvenoj skrbi i okupljanje osoba s invaliditetom radi promicanja, zaštite zajedničkih zdrastvenih, socijalnih, humanitarnih i drugih interesa, te ispunjavanje punog  i ravnopravnog  uživanja svih ljudskih prava i očuvanaja dostajanstva osoba s invaliditetom.

Djelatnosti udruge: Udruga djeluje u cilju promicanja i ostvarivanja zajedničkih humanitarnih, zdrastvenih, odgojnih, obrazovnih, kulturnih, socijlnih, informacijskih, športskih, rekreacijskih i drugih interesa svojih članova.

· Aktivno sudjeluje u pružanju  raznih oblika socijalne i druge pomoći, te daje upute i preporuke pri rješavanju problema  svojih članova.

· Skuplja i širi informacije o životnim prilikama te inicira sveobuhvatno istraživanje o svim aspektima neprilagođene okoline koja izravno utječe  na kvalitetu života OSI

· Aktivno sudjeluje i predlaganje novih zakona i propisa o osobama s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, predlaže izmjene  i dopune zakonskih i drugih propisa u korist OSI i djece s teškoćama u razvoju.

· Potiče, te poduzima mjere  i aktivnosti radi intezivnijeg uključivanja OSI na tržište rada.

· Surađuje sa srodnim udrugama radi razmjene iskustva, planiranja zajedničkih aktivnosti i organiziranja skupova, susreta članova.

Naš zadatak je da afirmiramo razvoj zaštite u okviru moderne, popularne socijelne politike, imajući u vidu osobu s invaliditetom kao pojedinca, tj. osobu sa svim općim i specifićnim potrebama.  Misija svjetske zdrastvene organizacije je poboljšanje kvalitete života te promicanje i zaštite prava, dostojanstva osoba s invaliditetom kroz nacionalne, regionalne i globalne napore kao i postizanje  svijesti o veličini i posljedicama invaliditeta za osobu i društvo u cjelini.

Mišljenja smo da pojedine jedinice lokalne samouprave ne prepoznaju i nevrednuju rad ovakvih udruga, a koje velik dio posla rade umjesto njih samih. Prava osoba s invaliditetom u Repuplici Hrvatskoj utvrđena su Ustavom a kojim se naglašava potrebu posebne skrbi za osobe s invaliditetom i njihovog uključivanja u život. Brojnim propisima osnovna načela posebne zaštite osoba s invaliditetom razrađene su pojedine zakonske odredbe ali u različitoj mjeri i na različite načine, ovisno o sustavu u kojem se ta zaštita ostvaruje, ili kako smo naveli u strateškom planu: ¨Udruga kroz svoje aktivnosti rješava goruća pitanja u sferi socijalne skrbi za koja pitanja su inaće nadležne lokalne i regionalne vlasi. Međutim Udruga djeluje u uvjetima u kojima je bitno onemogučena efikastonst i kvaliteta usluge prema svojim članovima, tu se prvenstveno misli na neadekvatan i neprilagođen prostor osobama s invaliditetom, upitna dugoročna financijska stabilnost i nedostatak stručnog osoblja. Ovakvim se strateškim planom traže odgovori na ta i druga pitanja koja su povezana sa artikulacijom specifićnih interesa ove populacije i naćinima zadovoljavanja tih specifićnih potreba i to na naćin partnerske suradnje Udruge invalida Donja Stubica, lokalnih gospodarvstva i lokalne i regionalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji¨. Sva ta pitanja traže odgovore u novo izrađenom Strateškom planu Udruge do 2020. godine, također sa izrađenim Operativnim planom.

U Europskoj strategiji za OSI do 2020. godine pristupačnost znači uklanjanje prepreka s kojima se susreću OSI. Stvari koje bi trebale biti pristupačnije su građevine, prijevoz i informiranje. Europska unija koristit će zakone za pružanje pristupačnih usluga usluga i proizvoda. Europska unija promiće ¨Dizajn za sve¨. To znaći da usluge, zgrade i drugi proizvodi  moraju biti osmišljeni kako bi ih svi mogli koristiti, uključujući OSI. Strategija planira zakon koji se zove Europpski zakon o pristupačnosti, čime će roba i usluge postati pristpačnije osobama s invaliditetom. Zaključak da je pristupačnost ljudsko pravo i da svi moramo zajednički djelovati i rušiti predrasude  i angažirati se u rješavanju tog problema, znaći raditi na izjednaćavanju mogućnosti za sve osobe s invaliditetom u cjeloj Hrvatskoj. Također je navedeno da imamo mehanizme za rješavanje tog problema što se tiće zakonske regulative, ali da još uvijek ne postoje nazorni mehanizmi koji bi odmah rješavali određen problem a sa kojima se svakodnevno susreću OSI.  Bolje rećeno CENTRI ZNANJA ćesto se susreću sa našim predstavnicima vlasti no na terenu gotovo da i nema pomaka na bolje. Spomenuti ću samo osigiravanje hladnog pogona za udruge.

Kao što sam napomenuo unatoč otežanoj financijskoj situaciji Udruga invalida Donja Stubica nastojala je odraditi sve postojeće zadatke i organizirati Tradicionalno 26. Hodoćašće osoba s invaliditetom ¨Marija Bistrica 2017¨, a na kojem su bili i naši prijatelji iz 17 udruga iz Hrvatske kao i prijatelji srodne udruge iz Slovenije. Ovom prilikom Udruga invalida Donja Stubica zahvaljuje Krapinsko-zagorskoj županiji na odobrenim sredstvima za tu namjenu.

Udruga je u suradnji sa Županijom i drugim Udrugama na području Krapinsko-zagorske županije, protekle godine kao i ove godine ishodila  popust za autobusni prijevoz sa ¨Presečki grupom¨ u iznosu od 30%  na svim njihovim linijama. Ovom prilikom želim zamoliti da naši članovi koji su sad prisutni na ovoj Redovnoj  skupštini informiraju ostale kolege i prijatelje te da podignu pokaz u Udruzi.

Udruga invalida Donja Stubica tokom 2017. godina za svoje članove ostvarila je 25. povlasticu plačanja RTV- pristojbe, 16. povlastica plačanja telefonskih računa, izdala 65 zahtjeva za izdavanje znaka pristupačnosti i učlanila 23 novih članova s tjelesnim invaliditetom.

Udruga broji preko 640 aktivnih članova,  a  ukupni broj evidentiranih članova je 1353.

U 2017. godini održani je 6 sjednica Upravnog odbora, jedna sjednica Stegovne komisije i jedna sjednica Nadzornog odbora.   Predstavnici udruge sudjelovali su na raznim skupovima, okruglim stolovima i  simpozijima.

Među najznačajnim donatorima istknuli bi smo Krapinsko –zagorsku županiju, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.   Nemojmo  zaboraviti i jedinice lokalne samouprave: Grad Donja Stubica, Grad Oroslavje, Općina Gornja Stubica, Općina Marija Bistrica.

Krapinsko – zagorska županija kao i dugi niz godina podupire nas u svojim mogčnostima u realizaciji Plana i programa rada udruge pa tako i prošle godine poduprijela je udrugu u organizaciji 26. tradicionalnog međunarodnog susreta osoba s invaliditetom u Mariji Bistrici, a čemu se iskreno nadamo i ove godine.

"Osobni asistent - Ruka ka neovisnom življenju" u okviru kojega smo osigurali uslugu osobne asistencije za ukupno devet korisnika.

Nositelj projekta je Društvo multiple skleroze Krapinsko zagorske županije, partneri na projektu su Udruga invalida Donja Stubica i Društvo multiple skleroze Varaždinske županije.

Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja. Širenjem usluge osobne asistencije veći broj korisnika, osoba s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta, dobiva mogućnost unapređenja kvalitete življenja, socijalnog ukljućivanja u zajednicu te spriječavanja institucionalizacije. Pružatelji usluge su osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Usluga se pruža 80 sati mjesečno prema unaprijed utvrđenom planu korisnika, a o pruženoj usluzi se vodi evidencija.

Najznaćajni projekt kojeg smo provodili bio je podržan od strane  u Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku pod nazivom ¨Nova znanja¨. Projekt je  bio usmjeren  smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina.

Projektom se je kroz društvenu integraciju nastojao poboljšati položaj starijih i nemoćnih osoba te pridonijeti unapređenju kvalitete života socijalno ugroženih i isključenih skupina i podizanju javne svijesti o potrebama tih skupina.

Partner u projektu bio je Centar za socijalnu skrb Donja Stubica koji je  sudjelovao  u aktivnosti pružanja savjetodavnih pravnih usluga.

Provođenje projekta je završeno sa 30.11.2017., a u sklopu projekta održane su sljedeće aktivnost: informatičke radionice, pružanje terenskih usluga – prijevoz teže pokretnih članova, organiziranje kreativnih radionica, savjetodavne radionice - pružanje pravnih oblika pomoći putem organiziranja radionica to jest pružanja savjetodavne pravne pomoći u svrhu sprečavanja  zlouporabe ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju starijih osoba, sportska druženja.

Prema projektu nastavljeno je financiranje voditelja projekta i uposlen  je vozać kombi vozila u svrhu prijevoza teže pokretnih članova. Do sada izvršen prijevoz 122 teže pokretnih članova-osoba s invaliditetom, prijeđeno je preko 10500 km.

Ovom prilikom zahvuljemo Zagorskoj razvojnoj agenciji na pomoći oko izrade navedenog projekta.

Dodajmo tome i našu tradicionalnu kestenijadu  koja privlači sve veći broj naših članova, pa smo tako u prošloj godini održali čak dvije kestenijade.  Nečemo zaboraviti i naše Udruge sa kojima održavamo višegodišnje kontakte, a na kojima se odvijaju sportski susreti, što OSI ne samo da vole već takovi susreti služe kao dodatna terapija. Nabrojimo neke: (Čakovac, Ivanec,  Varaždin, Koprivnica, Križevci,  Ludbreg, Dubrovnik, Rijeka, Udruga invalida rada Zagreba, Pakrac-Lipik,...).  Spomenimo i udruge sa kojima također imamo prijateljske kontakte: Društvo invalidov iz Metlike, Društvo invalidov Nova Gorica, Leibnitz-Wagna – AUSTRIJA, Provinciale ANMIL di Gorizia  - ITALIJA.

UIDS također obilježava Međunarodni dan OSI u svojim prostorijama, a protekle  godine za Međunarodni dan OSI, druženje je  upriličila  KZŽ u Zaboku, održavnjem Kulturnog programa u kojem su nastupili KUD Donja Stubica, Tomislav Goluban.

U protekloj godini UIDS također je za svoje najpotrebitije članove osigurala dodatne pakete, a povodom Božičnih i novogodišnjih blagdana.

Na samom kraju dozvolite da Vam se u ime Udruge kao i Upravnog odbora i svoje osobno ime najiskrenije zahvalim na odazivu, a svima želimo naiskrenije puno zdravlja i razumjevanja okoline. Ljepšem spolu nadolazeći Međunarodni dan žena od srca čestiatamo.

Hvala na pažnji

Na samom kraju dozvolite da Vas informiramo o otvaranju poslovnice Nove ortopedije u Zaboku, na adresi Matije Gupca 106, u samom Centru. Kontakt 049 444 004 ili mobitel: 091 461 2029. Sve ostale informacije i usluge koje nudi Nova ortopedija nalaze se u pripremljenom reklamnom letku, a kojeg će te uskoro primiti.

Zabok, 03.03.2018.

Predsjednik udruge

Stjepan Ključariček

 IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE INVALIDA DONJA STUBICA

 

ZA 2016. GODINU

Poštovani uzvanici kao i svi prisutni članovi Udruge želim Vam još jednom dobar dan, a povodom održavanja Izborne skupštine Udruge invalida Donja Stubica. Naročito želim pozdraviti naše članove Udruge, a koji nisu s nama ali mi smo sa njima u mislima. Zaštita osoba s invaliditetom, a čega se danas moramo prisjetiti, je jedan od najosjetljivih i najspecifićnijih elemenata društveno-razvijne, gospodarske i nadaseve socijelne politike uopče.  Udruga invalida Donja Stubica osnovana je 05.12.1975. godine, a registrirana je 27.01.1998. godine kao pravna, nevladina organizacija.

Vizija – Stvaranje sustava u kojem će osobe s invaliditetom, kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirane  tako da su i u radu i socijalnoj skrbi uvažavaju njihove  potrebe i poštuje njihovo dostajanstvo.

Misija – Aktivno sudjelovanje u društvenoj skrbi i okupljanje osoba s invaliditetom radi promicanja, zaštite zajedničkih zdrastvenih, socijalnih, humanitarnih i drugih interesa, te ispunjavanje punog  i ravnopravnog  uživanja svih ljudskih prava i očuvanaja dostajanstva osoba s invaliditetom.

Djelatnosti udruge: Udruga djeluje u cilju promicanja i ostvarivanja zajedničkih humanitarnih, zdrastvenih, odgojnih, obrazovnih, kulturnih, socijlnih, informacijskih, športskih, rekreacijskih i drugih interesa svojih članova.

· Aktivno sudjeluje u pružanju  raznih oblika socijalne i druge pomoći, te daje upute i preporuke pri rjeđavanju problema  svojih članova.

· Skuplja i širi informacije o životnim prilikama te inicira sveobuhvatno istraživanje o svim aspektima neprilagođene okoline koja izravno utječe  na kvalitetu života OSI

· Aktivno sudjeluje i predlaganje novih zakona i propisa o osobama s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, predlaže izmjene  i dopune zakonskih i drugih propisa u korist OSI i djece s teškoćama u razvoju.

· Potiče, te poduzima mjere  i aktivnosti radi intezivnijeg uključivanja OSI na tržište rada.

· Surađuje sa srodnim udrugama radi razmjene iskustva, planiranja zajedničkih aktivnosti i organiziranja skupova, susreta članova.

Naš zadatak je da afirmiramo razvoj zaštite u okviru moderne, popularne socijelne politike, imajući u vidu osobu s invaliditetom kao pojedinca, tj. osobu sa svim općim i specifićnim potrebama.

Mišljenja smo da jedinice lokalne samouprave ne prepoznaju i nevrednuju rad ovakvih udruga, a koje velik dio posla rade umjesto njih samih. Prava osoba s invaliditetom u Repuplici Hrvatskoj utvrđena su Ustavom a kojim se naglašava potrebu posebne skrbi za osobe s invaliditetom i njihovog uključivanja u život. Brojnim propisima osnovna načela posebne zaštite osoba s invaliditetom razrađene su pojedine zakonske odredbe ali u različitoj mjeri i na različite načine, ovisno o sustavu u kojem se ta zaštita ostvaruje, ili kako smo naveli u strateškom planu: ¨Udruga kroz svoje aktivnosti rješava goruća pitanja u sferi socijalne skrbi za koja pitanja su inaće nadležne lokalne i regionalne vlasi. Međutim Udruga djeluje u uvjetima u kojima je bitno onemogučena efikastonst i kvaliteta usluge prema svojim članovima, tu se prvenstveno misli na neadekvatan i neprilagođen prostor osobama s invaliditetom, upitna dugoročna financijska stabilnost i nedostatak stručnog osoblja. Ovakvim se strateškim planom traže odgovori na ta i druga pitanja koja su povezana sa artikulacijom specifićnih interesa ove populacije i naćinima zadovoljavanja tih specifićnih potreba i to na naćin partnerske suradnje Udruge invalida Donja Stubica, lokalnih gospodarvstva i lokalne i regionalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji¨. Sva ta pitanja traže odgovore u novo izrađenom Strateškom planu Udruge do 2020. godine, također sa izrađenim Operativnim planom.

Kao što sam napomenuo unatoč otežanoj financijskoj situaciji Udruga invalida Donja Stubica nastojala je odraditi sve postojće zadatke i organizirati Tradicionalno 25. Hodoćašće osoba s invaliditetom ¨Marija Bistrica 2016¨, a na kojem su bili i naši prijatelji iz 17 udruga iz Hrvatske kao i prijatelji srodne udruge iz Slovenije. Ovom prilikom Udruga invalida Donja Stubica zahvaljuje Krapinsko-zagorskoj županiji na odobrenim sredstvima za tu namjenu.

Udruga je u suradnji sa Županijom i drugim Udrugama na području Krapinsko-zagorske županije, protekle godine ishodila i popust za autobusni prijevoz sa ¨Presečki grupom¨ u iznosu od 30%  na svim njihovim linijama. Ovom prilikom želim zamoliti da naši članovi koji su sad prisutni na ovoj Izbornoj skupštini informiraju ostale kolege i prijatelje te da podignu pokaz u Udruzi, a inaće informacija je data i putem medija, Radio Stubica.

Udruga invalida Donja Stbica tokom 2016. godina za svoje članove ostvarila je 41. povlasticu plačanja RTV- pristojbe, 25. povlastica plačanja telefonskih računa, izdala 76 zahtjeva za izdavanje znaka pristupačnosti i učlanila 19 novih članova s tjelesnim invaliditetom.

Udruga broji preko 650 aktivnih članova,  a  ukupni broj evidentiranih članova je 1335.

U 2016. godini održani je 7 sjednica Upravnog odbora, jedna sjednica Stegovne komisije.  Predstavnici udruge sudjelovali su na raznim skupovima, okruglim stolovima i  simpozijima.

21. tavnja 2016. godine na Izbornoj skupštini Hrvatskog saveza udruga invalida rada Udruga invalida Donja Stubica jednoglasno je prihvaćena kao punopravna članica tog saveza.

Među najznačajnim donatorima istknuli bi smo Krapinsko –zagorsku županiju, Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu poltiku.  Nemojmo  zaboraviti i jedinice lokalne samouprave: Grad Donja Stubica, Grad Oroslavje, Općina Gornja Stubica, Općina Marija Bistrica.

Krapinsko – zagorska županija kao i dugi niz godina podupire nas u svojim mogčnostima u realizaciji Plana i programa rada udruge pa tako i prošle godine poduprijela je udrugu u organizaciji 25. tradicionalnog međunarodnog susreta osoba s invaliditetom u Mariji Bistrici, kao i kupnju dvije zimske gume za kombi vozilo.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva odobrenom Institucionalnom podrškom 2014. godine – treća godina provođenja omogučila je svakodnevni rad  udruge i prijavu na raspisne natječje.

"Osobni asistent - Ruka ka neovisnom življenju" u okviru kojega smo osigurali uslugu osobne asistencije za ukupno devet korisnika.

Nositelj projekta je Društvo multiple skleroze Krapinsko zagorske županije, partneri na projektu su Udruga invalida Donja Stubica i Društvo multiple skleroze Varaždinske županije.

Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja. Širenjem usluge osobne asistencije veći broj korisnika, osoba s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta, dobiva mogućnost unapređenja kvalitete življenja, socijalnog ukljućivanja u zajednicu te spriječavanja institucionalizacije. Pružatelji usluge su osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Usluga se pruža 80 sati mjesečno prema unaprijed utvrđenom planu korisnika, a o pruženoj usluzi se vodi evidencija.

01.12.2016. godine  u Zagrebu u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku potpisan  je ugovor o financiranju prijekta ¨Nova znanja¨. Projekt je  usmjeren  smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina.

Projektom se nastoji kroz društvenu integraciju poboljšati položaj starijih i nemoćnih osoba te pridonijeti unapređenju kvalitete života socijalno ugroženih i isključenih skupina i podizanju javne svijesti o potrebama tih skupina.

Partner u projektu je Centar za socijalnu skrb Donja Stubica koji će sudjelovati u aktivnosti pružanja savjetodavnih pravnih usluga.

Trajanje projekta je 12 mjeseci, a u sklopu projekta planiraju se sljedeće aktivnosti: održavanja informatičkih radionica, pružanje terenskih usluga – prijevoz teže pokretnih članova, organiziranje kreativnih radionica, savjetodavne radionice - pružanje pravnih oblika pomoći putem organiziranja radionica to jest pružanja savjetodavne pravne pomoći u svrhu sprečavanja  zlouporabe ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju starijih osoba, sportska druženja.

Prema projektu nastavljeno je financiranje voditelja projekta i uposlen  je vozać kombi vozila u svrhu prijevoza teže pokretnih članova. Do sada izvršen prijevoz 47 teže pokretnih članova-osoba s invaliditetom, prijeđeno je 2.505 km.

Vozać kombi vozila obavlja sljedeće poslova:

- upravljanje i održavanje kombi vozila

- pomoč ulaska i izlaska osoba s invaliditetom –prilikom prijevoza

- prijevoz članova udruge na edukativna predavanja

- prijevoz na druženja sa srodnim udrugama

- prijevoz i dostava traženih informacija do teško pokretnih članova

- prema potrebi dežurstvo u uredu udruge

- uređenje i održavanje

- skladišnoprostora udruge

- uređenje i održavanje okoliša udruge

- druge potrebe koje se tijekom vremena ukažu – za korist članova udruge

Ovom prilikom zahvuljemo Zagorskoj razvojnoj agenciji na pomoći oko izrade navedenog projekta.

Dodajmo tome i našu tradicionalnu krstenijadu koja privlači sve veći broj naših članova, pa smo tako u prošloj godini održali čak dvije kestenijade.  Nečemo zaboraviti i naše Udruge sa kojima održavamo višegodišnje kontakte, a na kojima se odvijaju sportski susreti, što OSI ne samo da vole već takovi susreti služe kao dodatna terapija. Nabrojimo neke: (Čakovac, Ivanec,  Varaždin, Koprivnica, Križevci,  Ludbreg, Dubrovnik, Rijeka, Udruga invalida rada Zagreba, Pakrac-Lipik, Đurđevac, ...).  Spomenimo i udruge sa kojima također imamo prijateljske kontakte: Društvo invalidov iz Metlike, Društvo invalidov Nova Gorica, Leibnitz-Wagna – AUSTRIJA, Provinciale ANMIL di Gorizia  - ITALIJA.

UIDS također obilježava Međunarodni dan OSI u svojim prostorijama, a protekle  godine za Međunarodni dan OSI, druženje je  upriličila  KZŽ u Zaboku, održavnjem Okruglom stola¨ Izazovi i mogučnosti udruga osoba s invaliditetom.

U protekloj godini UIDS također je za svoje najpotrebitije članove osigurala dodatne pakete, a povodom Božičnih i novogodišnjih blagdana.

 

Predsjednik udruge

Stjepan Ključariček

 

 


IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE INVALIDA

 

DONJA STUBICA ZA 2014. GODINU

 


Poštovane dame i cijenjana gospodo, dragi gosti, uzvanici kai i svi prisutni članovi Udruge. Dozvolite da Vas još jednom najiskrenije pozdravim u ime svih članova UIDS-a kao i svoje osobno ime. Svima želim ugodan boravak u našoj sredini.

Svake godine UIDS već tradicionalno prve subote u trećem mjesecu organizira Godišnju skupštinu, tj. podnosi se izvješće o radu za proteklu godinu.

Tijekom protekle 2014. godine održano  je 9 sastanaka Upravnog odbora, a na kojima su se donosile odluke o samom radu Udruge, kao i upoznavanje članova Upravnog odbora o poduzetim mjerama i realizaciji dogovorenog, a u korist same Udruge.

Evo nekoliko statističkih podataka o samoj Udruzi: kroz evidenciju Udruge procirkuliralo je 1308 članova,  od  osnutka udruga, a  trenutačno udruga broji preko 600 evidentiranih članova. U protekloj godini novoučlanjenih je 18 članova, a obrađena  je 41 RTV povlastica, 16 zahtjeva za HT-predplatu, kao i 68 Zahtjeva za izdavanje znaka pristupačnosti.

Kao što znate UIDS ove godine obilježava 40 godina rada pa dozvolite da u kratko pokušamo rezimirati proteklo vrijeme. Naime daleke 1974. godine nekolocina entuzijasta a osobe s invaliditetom započela je akciju organiziranja, odnosno pokušalo se organizirati u tada nazvano DRUŠTVO TJELESNIH INVALIDA –područja bivše Općine Donja Stubica. Nije bilo lako jer su organizatori budučeg društva sami bili prisiljeni obići tada poznate osobe s invaliditetom  i tako početi stvarati prvu bazu podataka osoba s invaliditetom s područja bivše Općine Donja Stubica. Moram spomenuti veliku podršku tadašnjeg Centra za rehabilitaciju Stubičke Toplice (inaće  sada Specijalne  bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice) a sa kojom smo dogovorili mogučnost polaganja vozačkih ispita za osobe s invaliditetom s područja Hrvatskog zagorja a i širje. Naime radilo se o dogovoru između tadašnjeg Automoto društva Donja Stubica, kao škole za oboku vozaća B kategorije, a lječilišni centar bi osigurao poligon za obuku budućih vozaća. Za divno čudo dogovor je postignut i tako je UIDS organizirala prvu autoškolu za vozaće osoba s invaliditetom u tada bivšoj državi. Polaznika je bilo sa raznih strana i iz raznih tadašnjih Republika, drugim riječima Stubičke Toplice  postale su najtraženije mjesto, a zbog mogučnosti polaganja vozačkog ispita. Veliki dio i sam je snosio potrebne troškove a  sve u želji da se dođe do vozačkog ispita, jer posjedovanje vozila nije bio lukzuz sa osobe s invaliditetom već nasušna potreba mobilnosti tj. jedna vrsta ortopedskog pomagala. Naravno o tome se pisalo i govorilo širom tadašnje države pa je za kratko vrijeme niknulo nekoliko novih autoškola za OSI.

Broj članova naglo je porasao a prvi poslovni prostor tadašnje DTI Donja Stubica  dobilo je od od Centra za rehabilitaciju Stubičke Toplice, a na čemu su članovi bili više nego zahvalni.

Naravno da nije uvijek bilo lako,  pa su tako stigli i dani Društva da su se morale koristiti i privatne kuće kako bi tadašnje Društvo održalo svoj rad.

Želim napomenuti da pripremamo potpunije Izvješće o radu u proteklim 40 godina udruge za naše tradicionalno druženje u Mariji Bistrici, a koje se održava početkom 8 mjeseca.

Dolazkom devedesetih godina i osnivanjem Grada Donja Stubica te promjena naziva Društva  u Udrugu dodjeljen je i pravi poslovni prostor za potrebe Udruge, a u čijem prostoru se Udruga nalazi i dan danas. Naravno u međuvremenu stupilo sa u kontakt sa mnogim drugim srodnim Društvima i Udrugama a time do druženja i međusobnog razmjenjivanja mišljenja i raznih savjeta kako lakše doći do ostvarivanja prava za osobe s  invaliditetom. Na tim susretima odvijale su se i sportske aktivnosti naravno prilagođene OSI.

Koncem devedesetih godina Udruga dobiva na poklon osobno vozilo od strane Grada Donja Stubica. Kako su potrebe postajale sve veće težilo se nabavci kombi vozila, a što je i ostvareno u trečem mjesecu 2004 godine. Napomenut ču da je vozilo nabavljeno i kupljeno vlastitim sredstvima Udruge, a za što se morao platiti i PDV što nije bilo malo, mišljenja smo da smo jedna od rijetkih Udruga koja je sama sve to isfinancirala. Kupljenim kombi vozilom služimo se i dan danas te ga redovno održavamo i koristmo za prijevoz članova Udruge.

Naravno u svemu tome pomaže nam Krapinsko-zagorska županija sa jedinicama Lokalne samouprave a sa čijeg područja okupljamo same članove, tu također moram spomenuti dobru višegodišnju suradnju sa Ministarvstvom socijale, Zakladom za razvoj civilnog društva, ponekim donatorima kao i pisanjem projekata kako bismo ostvarili dodatna sredstva, a da vrata Udruge budu svakodnevno otvorena za potrebe naših članova.

U protekloj godini UIDS za rad Udruge osiguravala je sredstva največim djelom preko raspisanih projekta, - Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva – Institucionalna podrška za 2014 g,  no nažalost nisu svi prošli. UIDS u protekloj godini bila je partner Centru za rehabiltaciju Varaždin pod imenom ¨Povećanje kvalitete života za osobe u nepovoljnom položaju i stvaranje okruženja za njihov samostalan život¨ (IPA-EU fond).

Također spomenimo projekat ¨Znanje je moć¨ a čiji je nositelj srodna udruga iz Čakovca – Društvo distrofičara invalida cerebralne i dječje paralize ostalih tjelesnih invalida Čakovec, a u sklopu kojeg smo već održali nekoliko Informatičkih radionica a predviđene projektom.

Između ostalog  sponemimo i naše tradicionalno Međunarodno druženje u Mariji Bistrici a koje će se ove godine održati po 24. puta.  Nadamo se i ove godine financijskoj pomoći od strane KZŽ. Kalendar događanja UIDS-a također podosta popunjen događanjima u samoj   udruzi, a čime su podosta upoznati i naši članovi. Dodajmo tome i našu tradicionalnu krstenijadu koja privlači sve veći broj naših članova, pa smo tako u prošloj godini održali čak dvije kestenijade.  Nečemo zaboraviti i naše Udruge sa kojima održavamo višegodišnje kontakte, a na kojima se odvijaju sportski susreti, što osi ne samo da vole već takovi susreti služe kao dodatna terapija. Nabrojimo neke: (Čakovac, Varaždin, Koprivnica, Dubrovnik, Rijeka, Udruga invalida rada Zagreba, Pakrac-Lipik, Đurđevac, Ivanec...) Spomenimo i udruge sa kojima također imamo prijateljske kontakte: Društvo invalidov iz Metlike, Društvo invalidov Nova Gorica, Leibnitz-Wagna – AUSTRIJA, Provinciale ANMIL di Gorizia  - ITALIJA.

UIDS također obilježava Međunarodni dan OSI u svojim prostorijama, a protekle  godine za Međunarodni dan OSI, druženje je  upriličila  KZŽ u Zaboku, a tema je bila Novonastali problemi za OSI.

U protekloj godini UIDS također je za svoje najpotrebitije članove osigurala dodatne pakete, a povodom Božičnih i novogodišnjih blagdana.

Dodajmo svemu tome unatoč nepovoljnim financijskim prilikama a uz pomoć Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva osigurana su otvorena vrata za sve potrebe članova UIDS za 2015. g. Spomenimo  da se Udruga prijavila na natječaj za Osobne asistente, u tom projektu UIDS je partner Društvu multiple skleroze Krapinsko -zagorske županije.  Dodadajmo i to da ćemo se  javiti i na ostale raspisane natječaje za koje imamo uvjete.

Udruga je neprofitna organizacija, koja djeluje u korist javnog dobra i kao pravna osoba registrirana pri Uredu za opću upravu Krapinsko - Zagorske županije. Ona je oblik dobrovoljnog okupljanja i organiziranja aktivnosti osoba s invaliditetom radi zaštite i promicanja zajedničkih zdrastvenih, socijalnih, humanitarnih i drugih interesa i ciljeva, senzibiliziranju javnosti za specifične potrebe svojih članova i mogučnosti njihovog zadovoljavanja bez namjere sticanja dobiti.

Tim putem nastojat ćemo nastavit i nadalje, a ovom prilikom želim još samo svim predstavnicama ljepšeg spola svakog dobro povodom sutrašnjeg Međunarodnog dana žena.

Na samom kraju dozvolite da Vam se u ime Udruge kao i svoje osobno ime najiskrenije zahvalim na odazivu i još jednom napominjem da će Izvješće za 40 godina rada UIDS-a biti podjeljeno svim prisutnim članovima na 24. Međunarodnom tradicionalnom druženju u Mariji Bistrici.


Hvala Vam na pažnji.

U Zaboku, 07.03.2015.

Predsjednik udruge

Stjepan Ključariček

Udruga invalida Donja Stubica je korisnica institucionalne podrške

Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju

i/ili razvoj udruge

 


Ažurirano Petak, 03 Svibanj 2024 07:12

 

Udruga invalida Donja Stubica, svoje programske ciljeve ostvaruje kroz:

-    Aktivno sudjelovanje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za svoje članove i njihove obitelji, sukladno odrednicama Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom

-    Postupno trasiranje sustava u kojem će te osobe kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirani tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove specifične potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.

 

-    Stvaranje materijalnih, prostornih i financijskih preduvjeta za rad i neovisno djelovanje Udruge


-    Poboljšanje životnih uvjeta i osoba s invaliditetom na području Krapinsko-zagorske županije