Druženja

Na poziv mnogih društava i udruga diljem Hrvatske, naši članovi učestvuju na druženjima, što u većem ili manjem broju, a zavisno o pojedinog društva ili udruge. 2010. godine bili smo na druženju u: Varaždinu, Čakovcu, Đurđevcu, Ivancu, Daruvaru, Rijeci, Sisku, Križevcima, Kutini, Dubrovniku a po prvi puta bili smo pozvani na druženju od strane Udruge invalida rada Pakrac – Lipak, što znaći proširenje suradnje sa još više udruga sa područja Republike Hrvatske, te naše druženje u Svetištu Majke Božje Bistričke pod nazivom Hodoćašće osoba sa invaliditetom Hrvatske Marija Bistrica 2010.


Bez velikog razumijevanja voditelja  Svetišta i rektora gosp. Zlatka Korena hodoćašće odnosno druženje bilo bi teško ostvarivo. Svojom požrtvovnovšću  te prihvatom hodoćašnika, euharistijsko slavlje te križni put su duhovna hrana svakog hodočasnika. Veliki problem u zadnje vrijeme je prihvat većeg broja hodoćasnika, a sve zbog nedostatka prostora, tj. adekvatnog prostora i sve večeg nedostatka novčanih sredstava.

Ove godine izvršeno je osvježenje bojom pročelja naše Udruge kao i nabavka nova tri radna stola jer su postojeći dotrajali.
Također je kupljen novi projektor sa stalkom i platnom, a u svrhu edukativnosti članova udruge.

 

Udruga invalida Donja Stubica, svoje programske ciljeve ostvaruje kroz:

-    Aktivno sudjelovanje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za svoje članove i njihove obitelji, sukladno odrednicama Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom

-    Postupno trasiranje sustava u kojem će te osobe kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirani tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove specifične potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.

 

-    Stvaranje materijalnih, prostornih i financijskih preduvjeta za rad i neovisno djelovanje Udruge


-    Poboljšanje životnih uvjeta i osoba s invaliditetom na području Krapinsko-zagorske županije