Donatori

U 2010. godini Udruga invalida Donja Stubica financijsku pomoć primila je od tri glavna donatora i to od:

Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi koje je sa znatnim sredstvima pomoglo financirati osnovnu djelatnost i osiguralo godišnju plaću za administratora;

Krapinsko zagorske županije

i Grada Donje Stubice.

Uz glavne donatore udrugu su u manjim iznosima financijski pomogle i sve jedinice lokalne samoupravo na čijem području udruga ima svoje članove kao i neki gospodarski subjekti i građani.

 

Udruga invalida Donja Stubica, svoje programske ciljeve ostvaruje kroz:

-    Aktivno sudjelovanje u neposrednoj primjeni i razvoju socijalnog modela skrbi za svoje članove i njihove obitelji, sukladno odrednicama Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom

-    Postupno trasiranje sustava u kojem će te osobe kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirani tako da se u svakodnevnom životu i radu uvažavaju njihove specifične potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.

 

-    Stvaranje materijalnih, prostornih i financijskih preduvjeta za rad i neovisno djelovanje Udruge


-    Poboljšanje životnih uvjeta i osoba s invaliditetom na području Krapinsko-zagorske županije